Infested Planet

Infected Planet je taktická RTS, kde hráči ovládajú 5 vojakov čeliacich tisícom agresívnych mimozemšťanov. V tomto nerovnom boji môžu uspieť iba za použitia bohatého arzenálu zbraní a technológií.

Delostrelectvo, rotujúce guľomety a iná užitočná podpora sú užitočné na zastavenie prichádzajúcej hordy