Bridge Project

Na konci roku 2012 bol vydaný nový strategický simulátor s názvom Bridge Project, ktorý vyvinuli vývojári z vydavateľstva Excalibur Publishing. Podľa názvu vidíte, aký bude obsah hry. Budovanie obrovských a ušľachtilých mostov bude našou každodennou úlohou. Bude sa nám ponúkať rôzne prostredie a materiály, z ktorých budeme stavať mosty. Mosty v rámci projektu Most budú slúžiť nielen pre osobné automobily, ale aj pre chodcov či železničnú dopravu. Hráči môžu tiež súťažiť o najlepší most a sledovať všetko online.